Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα σύγχρονα μέσα, που διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους τομείς του αντικειμένου μας, που είναι η μεταφοράμετακόμισησυσκευασίααποθήκευση οικοσυσκευών και αγαθών.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στο χώρο, διασφαλίζει το άριστο αποτέλεσμα και την καλύτερη δυνατή συνεργασία!

Διαθέτουμε

  • Κλειστά φορτηγά για ασφαλείς μεταφορές
  • Σύγχρονα ανυψωτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
  • Έμπειρο εκπαιδευμένο προσωπικό για φορτοεκφόρτωση με ασφάλεια

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι μόνιμο, έμπειρο, ευγενικό – Έλληνες αποκλειστικά – επιλεγμένοι προσεκτικά για τις ικανότητες τους, το ήθος και την αφοσίωση στην εργασία τους και την επιχείρηση, αλλά και για τον σεβασμό προς τους πελάτες και συνεργάτες μας.

Η επιλογή των συνεργατών της εταιρίας εξασφαλίζουν την αρμονική της λειτουργία και επιτυγχάνουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας.